Η Σχολή - Αγιαναστασίτες

Ευρετήριο Άρθρου

Αγιαναστασίτες

Το 1959 με τη συνεργασία των καθηγητών και των μαθητών εκδόθηκε πολυσέλιδο «ΛΕΥΚΩΜΑ» με την Ιστορία της Σχολής. Όλοι οι σπουδαστές διαπνέονταν από το πνεύμα της συναδελφικότητας, της αλληλεγγύης, της προσφοράς, της φιλίας και της σφυριλάτησης δυνατών χαρακτήρων. Η δομή της ζωής στη Σχολή είχε γνήσιο ομαδικό και κοινοτικό χαρακτήρα. Ήταν μια καλά οργανωμένη και αυτοδιοικούμενη σχολική κοινότητα με κοινά δικαιώματα και καθήκοντα αποτελούμενη και από τους διδασκόμενους και από τους διδάσκοντες.

Στη 10ετία του 1960 οι σπουδαστές εξέδιδαν τα περιοδικά «ΝΕΟΙ ΠΑΛΜΟΙ» (1959-1962) και «ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ» (1965-1967). Οι Αγιαναστασίτες απόφοιτοι της Σχολής πάντοτε με ευγνωμοσύνη στρέφουν το βλέμμα τους προς την Τροφό (υλικοπνευματικά) Μονή και την Τροφό (πνευματικά) Σχολή για όσα κατά τη μαθητική τους ζωή έμαθαν και για το ήθος, που διδάχθηκαν με την συναναστροφή τους με τους πατέρες της Μονής και τους καθηγητές τους. Για πενήντα τρία χρόνια λειτούργησε ως φυτώριο παιδείας και πρόσφερε στην κοινωνία πέντε περίπου εκατοντάδες αποφοίτους (456), ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί, τραπεζικοί, ναυτικοί, στρατιωτικοί, αστυνομικοί και πολλοί άλλοι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι με μεγάλη προσφορά στην κοινωνία και στη εκκλησία. Οι απόφοιτοι της Σχολής ταχθέντες είτε στη διακονία της Εκκλησίας είτε στην υπηρεσία της πατρίδας και της Ελληνικής Κοινωνίας επιτέλεσαν και επιτελούν με ευσυνειδησία το καθήκον τους.

Εδώ και πολλά χρόνια (από το 1981) δραστηριοποιούνται στον Σύλλογο των Αποφοίτων της Σχολής, ο οποίος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εξαιτίας του οποίου κρατούν άσβεστη τη φλόγα των αναμνήσεων και αναβιώνουν πάντοτε αυτές κατά τις ετήσιες συναντήσεις τους στη Μονή και σε άλλες άλλου εκδηλώσεις. Ο Σύλλογος από την ίδρυσή του διατηρεί βυζαντινή χορωδία και από το 1997 εκδίδει το τετραμηνιαίο περιοδικό «ΟΙ ΑΓΙΑΝΑΣΤΑΣΙΤΕΣ», ενώ το 2009 εξέδωσε το (2ο) πολυσέλιδο (235 σελίδες) Λεύκωμα της Σχολής με τίτλο: «Μνήμη αγαθή ευγνώμων και σωτήριος». 

Ύμνος της Σχολής

Ὢ ναέ τῆς οὐρανίου τοῦ Παντάνακτος Σοφίας, ἰνδαλμάτων θυηπόλων καί Χριστοῦ Μυσταγωγῶν, Πάνσεπτε Σχολή Ἁγία καί φρουρέ ᾿Ορθοδοξίας, Σύ τό καύχημα ὑπάρχεις μαθητῶν τῶν εὐαγῶν. Δέξαι χάριτος παιᾶνα τῆς εὐγνώμονος χορείας, ὤ Σχολή ἠγαπημένη εὐορκούντων σπουδαστῶν. Βοηθείᾳ τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἀναστασίας πᾶς ὁ βίος ἡμῶν ἔσται ἄσκησις τῶν ἀρετῶν.

Α Αναπαραγωγή

B Βίντεο