Η Σχολή - 1971 μέχρι σήμερα

Ευρετήριο Άρθρου

1971 μέχρι σήμερα

Το 1971, 53 χρόνια μετά την ίδρυσή της, ανεστάλη η λειτουργία της Σχολής. Με Νομοθετικό Διάταγμα τον Μάϊο η Σχολή (όπως και όλες οι Εκκλησιαστικές Σχολές) περιήλθε στην δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ελλάδας και λίγο αργότερα, τον Ιούλιο, με Βασιλικό Διάταγμα ανεστάλη η λειτουργία της.

Πέντε χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 1976 μετατράπηκε σε μέσο εκκλησιαστικό φροντιστήριο, που λειτούργησε εκτός της Μονής, στον εκκλησιαστικό χώρο της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα είναι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σύντομα όμως, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, μεταφέρθηκε στην Καβάλα και συγκεκριμένα στη Νέα Καρβάλη, όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα, αλλά ως τετρατάξιο Εκκλησιαστικό Λύκειο. Εκεί μεταφέρθηκε και φυλάσσεται και το Αρχείο της Σχολής.

Η Εκκλησιαστική Σχολή της Αγίας Αναστασίας ήταν μία πολυλειτουργική Σχολή, η οποία πρόσφερε πολλά στην Ελληνική Κοινωνία και στην Εκκλησία. Μέσα σε έναν χώρο λειτουργικό και καλαίσθητο και σε ένα ευρύτερο περιβάλλον με τη Μονή, οι μαθητές, που ήσαν οικότροφοι και καταγόμενοι από όλη την Ελλάδα (κυρίως Χαλκιδική και Μακεδονία), ετοιμάζονταν βιωματικά, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για τη μελλοντική τους προσφορά, διδασκόμενοι από κορυφαίους καθηγητές, από τους οποίους αρκετοί προήχθησαν στις Θεολογικές Σχολές της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών.

Επί πέντε δεκαετίες η Σχολή υπήρξε φάρος της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Η Σχολή γαλούχησε και έδωσε γενναία θεολογική, κλασσική και θετική παιδεία στους σπουδαστές της και είναι συνυφασμένη στη συνείδηση όλων των σπουδασάντων με τη Μονή, στους θόλους και στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της οποίας μεγάλωσαν και αναβαπτίσθηκαν στα πνευματικά νάματα.

Ύμνος της Σχολής

Ὢ ναέ τῆς οὐρανίου τοῦ Παντάνακτος Σοφίας, ἰνδαλμάτων θυηπόλων καί Χριστοῦ Μυσταγωγῶν, Πάνσεπτε Σχολή Ἁγία καί φρουρέ ᾿Ορθοδοξίας, Σύ τό καύχημα ὑπάρχεις μαθητῶν τῶν εὐαγῶν. Δέξαι χάριτος παιᾶνα τῆς εὐγνώμονος χορείας, ὤ Σχολή ἠγαπημένη εὐορκούντων σπουδαστῶν. Βοηθείᾳ τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἀναστασίας πᾶς ὁ βίος ἡμῶν ἔσται ἄσκησις τῶν ἀρετῶν.

Α Αναπαραγωγή

B Βίντεο