Κυριακή των αγίων Πατέρων Δ´ Οικουμενικής Συνόδου (ΦΩΤΟ)

16 Ιουλ 17
από Ι. Μονή

Θεία Λειτουργία (Κυριακή των αγίων Πατέρων Δ´ Οικουμενικής Συνόδου).
Πρωινή Θεία Λειτουργία στο καθολικό της Μονής.

 


ΦΩΤΟΘΗΚΗ