Θεία Λειτουργία - Κυριακή Ματθ. η' 5-13 (ΦΩΤΟ)

02 Ιουλ 17
από Ι. Μονή

Θεία Λειτουργία (Κυριακή Ματθ. η' 5-13).
Κυριακάτικη Πρωινή Θεία Λειτουργία στο καθολικό της Μονής

 


ΦΩΤΟΘΗΚΗ