Κυριακή Μυροφόρων

30 Απρ 17
από Ι. Μονή

Κυριακή Μυροφόρων
Πρωινή Θεία Λειτουργία