Μεγαλη Τετάρτη - Ιερό Ευχέλαιο

12 Απρ 17
από Ι. Μονή

Μεγάλη Τετάρτη Εσπέρας.
Ετελέσθη με ιδιαίτερη κατάνυξη η ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου.