Ανακοίνωση εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν 30/6/2017

30 Ιουν 17
από από Ι. Μονή