Πρόγραμμα ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος

05 Απρ 17
από Ι. Μονή

Πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού

Κυριακή των Βαΐων
Πρωί: 07:30 π.μ.: Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Εσπέρας: 07:00 μ.μ.:  Ακολουθία του Νυμφίου. 

Μεγάλη Δευτέρα
Πρωί: 07:30 π.μ.: Ακολουθία του Νυμφίου. 
Εσπέρας: 07:00 μ.μ.: Ακολουθία του Νυμφίου.

Μεγάλη Τρίτη
Πρωί: 07:30 π.μ.: Ακολουθία του Νυμφίου. 
Εσπέρας: 07:00 μ.μ.: Ακολουθία του Νυμφίου - Τροπάριο της Κασσιανής.  

Μεγάλη Τετάρτη
Πρωί: 07:30 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
Εσπέρας: 05:00 π.μ.: Ιερόν Ευχέλαιον - Ακολουθία του Νιπτήρος. 

Μεγάλη Πέμπτη
Πρωί: 07:30 π.μ.: Θεία Λειτουργία. 
Εσπέρας: 07:00 μ.μ.: 12 Ευαγγέλια.

Μεγάλη Παρασκευή
Πρωί: 09.00 π.μ.: Αι μεγάλαι Ώραι.
Ώρα: 12.00 μ.β.: Εσπερινός της Αποκαθήλωσης.
Εσπέρας: 07:00 μ.μ.: Ακολουθία του Επιταφίου.
Ώρα: 09:00 μ.μ.: Έξοδος Επιταφίου 

Μεγάλο Σάββατο
Πρωί: 08:00 π.μ.: Προ-αναστάσιμος Θεία Λειτουργία.
Ώρα: 11:00 μ.μ.: Κρούση του κώδωνος του Μ. Σαββάτου - Παννυχίς
Ώρα: 12.00 μ.ν.: Τελετή της Ανάστασης - Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Κυριακή του Πάσχα
Πρωί: 11:00 π.μ.: Πανηγυρικός Αρχιερατικός εσπερινός της Αγάπης.